ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • Banner2
  • banner5
  • banner3
  • Banner1
  • banner6
  • banner7
  • banner8

ข่าวสารและกิจกรรม

-%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E

ถุงพลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก โดย รองศาสตราจารย์.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม

ถุงพลาสติกชีวภาพ เป็นงานวิจัยที่ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นของอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TSE) ที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 6 เดือน เรียนที่ TSE คุณจะได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ลงมือทำจริงๆ กับห้องแลปที่มีคุณภาพ
BANNER-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-2-2564

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ภาคการศึกษา 2/2564

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 2-2564 รับสมัครตั้งแต่ 15 กันยายน ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
BANNER-%E0%B9%82%E0%B8%97-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-2-2564

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 2-2564 รับสมัครตั้งแต่ 15 กันยายน ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
BANNER-%E0%B9%82%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5-2-2564

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2-2564 รับสมัครตั้งแต่ 15 กันยายน ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
1

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 4 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561
S_7715320539989

โครงการอบรบ วาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรม (Safety relief devices) ครั้งที่ 1

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง หัวข้อ วาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรม (Safety relief devices) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561
Untitled-5

ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาโท วิศวกรรมเคมี ปีการศึกษา 2560

ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาโท วิศวกรรมเคมี ห้องแลปไบโอพอลิเมอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2560
Untitled-6

ทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช”

กองทุนการศึกษาศาสตราารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช รับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2-4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ปี 2559 (รอบที่ 2)

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการปกติ) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559