ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • banner8
  • banner6
  • banner7
  • banner3
  • banner5
  • Banner1
  • banner9
  • Banner2

ข่าวสารและกิจกรรม

1-2-3

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5-550-370

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2562
-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 1/2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันท่ 15 พฤษภาคม 2562
62%28Phd%29

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  รับสมัครปีการศึกษา1/2562

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2562
1

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 4 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561
S_7715320539989

โครงการอบรบ วาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรม (Safety relief devices) ครั้งที่ 1

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง หัวข้อ วาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรม (Safety relief devices) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561
Untitled-5

ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาโท วิศวกรรมเคมี ปีการศึกษา 2560

ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาโท วิศวกรรมเคมี ห้องแลปไบโอพอลิเมอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2560
Untitled-6

ทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช”

กองทุนการศึกษาศาสตราารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช รับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2-4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ปี 2559 (รอบที่ 2)

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการปกติ) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559