ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • Banner2
  • Banner1
  • banner6
  • banner5
  • แบนเนอร์9
  • banner7
  • banner3
  • banner8

ข่าวสารและกิจกรรม

289568246_5265191033560018_2820355158297347798_n

ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนเรียนฟรีระดับปริญญาโท พร้อมเงินเดือน สาขาวิศวกรรมเคมี และพอลิเมอร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนเรียนฟรีระดับปริญญาโท พร้อมเงินเดือน สาขาวิศวกรรมเคมี และพอลิเมอร์ โดยทำวิจัยร่วมกับ รศ.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์
BANNER-%E0%B9%82%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5-1-2565-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A2

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (รอบ2)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (รอบ 2) รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
BANNER-%E0%B9%82%E0%B8%97-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-1-2565-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A2

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (รอบ 2)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (รอบ 2) รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
BANNER-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-1

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ภาคการศึกษา 1/2565

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 1-2565 รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
Untitled-6

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับ ปริญญาโท  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
cover

ประชาสัมพันธ์หัวข้องานวิจัยและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หมดเขตรับสมัครรอบแรก วันที่ 4 กรกฏาคม 2565

ประชาสัมพันธ์หัวข้องานวิจัยและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี และระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หมดเขตรับสมัครรอบแรก วันที่ 4 กรกฏาคม 2565
facebook-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่จะจัดขึ้นในปี 2565

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รวบรวมงานประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่จะจัดขึ้นในปี 2565 เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจจะนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานประชุมวิชาการต่าง ๆ
-%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E

ถุงพลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก โดย รองศาสตราจารย์.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม

ถุงพลาสติกชีวภาพ เป็นงานวิจัยที่ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นของอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TSE) ที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 6 เดือน เรียนที่ TSE คุณจะได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ลงมือทำจริงๆ กับห้องแลปที่มีคุณภาพ
1

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 4 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561
S_7715320539989

โครงการอบรบ วาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรม (Safety relief devices) ครั้งที่ 1

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง หัวข้อ วาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรม (Safety relief devices) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561