ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • banner5
  • Banner1
  • Banner2
  • banner3

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560
banner60-slide-3_%281%29

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560

ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาโท วิศวกรรมเคมี ปีการศึกษา 2560

ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาโท วิศวกรรมเคมี ห้องแลปไบโอพอลิเมอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2560
Che_60

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี รับสมัครปีการศึกษา 2560

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช”

กองทุนการศึกษาศาสตราารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช รับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2-4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรียนวันเสาร์- อาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ปี 2559 (รอบที่ 2)

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการปกติ) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
13055912_1735275406704509_8227037512538142225_o

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดโครงการค่ายเยาวชน Chem E Camp ครั้งที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายเยาวชน Chem E Camp ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2559

รับสมัครนักเรียน ม.ปลาย เข้าร่วมโครงการ TU Chem-E Camp ครั้งที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายเยาวชน Chem E Camp ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22-24 เมษายน 2559 เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับวิชาชีพ “วิศวกร” โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรรมเคมี และวิธีการเรียนของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ น้องๆจะได้ฝึกหัด โดยใช้เครื่องมือจริง ได้สัมผัสถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รับฟังการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งทำให้น้องได้รับความรู้ และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้ถูกจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี