ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เครื่องผสมภายใน Internal Mixer

                                  

เครื่อง Compression Molding

เครื่อง High performance liquid chromatograply

 

เครื่อง Atomic absorption spectroscopy (AAs)

 

เครื่อง Gas chromatography

 

เครื่อง UV specrophotometer

 

เตาเผาแบบ Muffle funace

 

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Sterilizer)

เครื่อง Two Roll mill

 

กล้องจุลทรรศน์

XRD

   

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้