ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รายนามอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

Arjarn Tanit Bhibhatbhan (อาจารย์ ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ์ )

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
tanit62
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Phone: +66-(0)-2564-3001-9 ext. 3136 Fax: +66-(0)-2564-3001-9 ext. 3040

Assoc.Prof.Patcharaporn Wutticharoenmongkol (รองศาสตราจารย์.ดร.พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล)

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์
patcharaporn
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3265 Fax: +66-0 2564 3024

Assoc.Prof.Malee Santikunaporn (รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์)

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
malee
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3132 Fax: +66-0 2564 3024

Assoc.Prof.Satok Chaikunchuensakun (รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล)

ผู้อานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
satok62.1
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3122 Fax: +66-0 2564 3024

Prof.Dr.Nurak Grisdanurak (ศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์)

nurak62.1
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3134 Fax: +66-0 2564 3024

Assoc.Prof.Panu Danwanichakul (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล)

panu62
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3123 Fax: +66-0 2564 3024

Assoc.Prof.Wanwisa Skolpap (รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ)

wanwisa
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Phone +662-564-3001~9 Ext. 3121, 3040 Fax: +662-564-3024

Prof.Dr.Cattaleeya Pattamaprom (ศาสตราจารย์.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม)

cattaleeya
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3125 Fax: +66-0 2564 3024

Assoc.Prof.Woranee Mungkalasiri (รองศาสตราจารย์ ดร.วรณี มังคละศิริ)

worranee621
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3204 Fax: +66-0 2564 3024

Assoc.Prof.Phairat Usubharatana (รองศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช อุศุภรัตน์)

phairat
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Phone: 02-5643001-9 ext 3225 Fax: +66-(0)-2564-3024

Assoc.Prof.Harnpon Phungrassami (รองศาสตราจารย์ ดร. หาญพล พึ่งรัศมี)

harnpon62
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3230 Fax: +66-0 2564 3024

Assoc.Prof.Phanida Saikhwan (รองศาสตราจารย์ ดร.ภณิดา ซ้ายขวัญ)

phanida62
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3237 Fax: +66-0 2564 3024

Asst.Prof.Pongtorn Dhupatemiya (ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พงศ์ธร ธูปะเตมีย์)

459068
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3128 Fax: +66-0 2564 3024

Asst.Prof.Tippabust Eksangsri (ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี)

tippabust
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3124 Fax: +66-0 2564 3024

Asst.Prof.Prodpran Siritheerasas (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิริธีรศาสน์)

prodpran
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3130 Fax: +66-0 2564 3024

Asst.Prof.Woraratana Pattaraprakorn (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปัตรประกร)

worratana62
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3131 Fax: +66-0 2564 3024

Arjarn Dr. Veronica Winoto (อาจารย์ ดร. เวโรนิก้า วิโนโต้)

VW-3_%282%29
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3127 Fax: +66-0 2564 3024

Arjarn Dr.Tunyaboon Laemthong (อาจารย์ ดร.ธรรยบูรณ์ แหลมทอง)

Tunyaboon
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext.3133 Fax: +66-0 2564 3024

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้