ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รายนามอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

อาจารย์ ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
tanit62
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Phone: +66-(0)-2564-3001-9 ext. 3136 Fax: +66-(0)-2564-3001-9 ext. 3040

รองศาสตราจารย์.ดร.พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล

patcharaporn
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3265 Fax: +66-0 2564 3024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต ศิริณัฏสมบูรณ์

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ฝ่ายวิจัย
bunpot
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3280 Fax: +66-0 2564 3024

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล

ผู้อานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
satok62.1
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3122 Fax: +66-0 2564 3024

รองศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์

nurak62.1
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3134 Fax: +66-0 2564 3024

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล

panu62
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3123 Fax: +66-0 2564 3024

รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ

wanwisa
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Phone +662-564-3001~9 Ext. 3121, 3040 Fax: +662-564-3024

รองศาสตราจารย์.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม

cattaleeya
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3125 Fax: +66-0 2564 3024

รองศาสตราจารย์ ดร.วรณี มังคละศิริ

worranee621
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3204 Fax: +66-0 2564 3024

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์

malee
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3132 Fax: +66-0 2564 3024

รองศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช อุศุภรัตน์

phairat
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Phone: 02-5643001-9 ext 3225 Fax: +66-(0)-2564-3024

รองศาสตราจารย์ ดร. หาญพล พึ่งรัศมี

harnpon62
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3230 Fax: +66-0 2564 3024

รองศาสตราจารย์ ดร.ภณิดา ซ้ายขวัญ

phanida62
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3237 Fax: +66-0 2564 3024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พงศ์ธร ธูปะเตมีย์

459068
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3128 Fax: +66-0 2564 3024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี

tippabust
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3124 Fax: +66-0 2564 3024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิริธีรศาสน์

prodpran
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3130 Fax: +66-0 2564 3024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา รุ่งโรจน์นิมิตชัย

supitcha62
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3133 Fax: +66-0 2564 3024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปัตรประกร

worratana62
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3131 Fax: +66-0 2564 3024

อาจารย์ ดร. เวโรนิก้า วิโนโต้

veronica
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3127 Fax: +66-0 2564 3024

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้