ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต ศิริณัฏสมบูรณ์

bunpot
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ฝ่ายวิจัย
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3280 Fax: +66-0 2564 3024

การศึกษา :
Ph.D. (Biological Systems Engineering), University of California - Davis, USA
B.S. (Chemical Engineering) with concentration in Life Sciences, University of
Michigan - Ann Arbor, USA

รายวิชาที่สอน : Process Dynamics and Control (AE 461)
Fluid Mechanics (AE 233)
Biology for Chemical Engineering (AE 327)

รางวัล :
งานวิจัยที่สนใจ : Sensors and Instrumentations, Natural Rubber Technology, Microbial Fuel Cells

Sensors and Instrumentations, Natural Rubber Technology, Microbial Fuel Cells

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้