ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม

cattaleeya
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3125 Fax: +66-0 2564 3024

Ph.D. University of Michigan-College of Engineering,Ann Arbor, MI Chemical Engineering
M.S. University of Michigan-College of Engineering,Ann Arbor, MI Chemical Engineering
B.S. Chulalongkorn University-College of Engineering,Bangkok, Thailand Chemical Engineering

Polymers, Natural rubber, Nanocomposites, Electrospinning of nanofiber, Rheology, Constitutive theory of polymer melts