ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์ ดร. หาญพล พึ่งรัศมี

harnpon62
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3230 Fax: +66-0 2564 3024

Ph.D (Environmental Engineering), Ajou University, 2007.
M. Management, University of Southern Queensland, 2007.
Grad. Dip. (Occupational Health), University of Southern Queensland, 2005.
Grad. Cert. (Environmental Management), University of Southern Queensland, 2002.
M. Eng (Environmental Engineering), Asian Institute of Technology, 2001.
B. Eng (Chemical Engineering), Thammasat University, 1997

AWARDS/SCHOLARSHIPS:

• 2004-2007 Korea Science and Engineering Foundation for researching at Ajou University
• 2004-2007 Royal Thai Government Scholarship for pursuing Ph.D at Ajou University
• 2000-2001 General Chavalit Yongchaiyodh Scholarship for pursuing master degree at AIT
• 1997 The Bhumibol Scholarship
• 1996 Siam Cement Scholarship

• Eco-design/Design for Environment/Green Building • Life Cycle Assessment/Carbon Footprint • Clean Technology/Pollution Prevention • Alternative and Renewable Energy • Waste to Energy/Waste Treatment