ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์

malee
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3132 Fax: +66-0 2564 3024

การศึกษา :
- Ph.D., Chemical Engineering, 2006
- M.S., Petrochemical Technology, 1998
- B.S., Chemical Engineering, 1996

รายวิชาที่สอน :
- AE317: Catalysis Engineering
- AE323: Chemical Engineering Safety
- AE357: Petroleum Technology
- AE359: Petrochemical Industry
- AE631: Advance Chemical Kinetics and Reactor Design
- AE634: Catalysis Sciences
- AE833: Industrial Catalysis
- EM610: Industrial Energy management

รางวัล :
- Advisor: The best poster presentation for graduate student, Academic week, Faculty of Engineering, TU 2012.
- Advisor: The best poster presentation for graduate student, Academic week, Faculty of Engineering, TU 2013.

งานวิจัยที่สนใจ : Catalytic reaction/Renewable energy/Energy management

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้