ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์

nurak62.1
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3134 Fax: +66-0 2564 3024

Undergraduate: B.Eng. Chemical Engineering (Honor) King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand (Year 1989)

B.Sc. Public Health (Industrial Hygiene) Sukhothai Thammathirat Open University (Year 2013)

Graduate: Ph.D. in Chemical Engineering, Colorado School of Mines, USA (Year 1996)

Post-Doctoral: New Jersey Institute of Technology (USA) April-July 1996
Tokyo Institute of Technology (JP) October 2000 - September 2001
Gifu University (JP) October 2004 – February 2005
Curtin University (AUS) July – October 2012

Environmental Catalysis, Adsorption, Waste Utilizations to Mesoporous Molecular Sieves

Website: https://ceecaengrtu.wordpress.com

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้