ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์.ดร.พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล

patcharaporn
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3265 Fax: +66-0 2564 3024

การศึกษา :
• Ph.D. in Polymer Science
The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, THAILAND
• B.Sc. in Chemistry, First Class Honors
Prince of Songkla University
Songkla, THAILAND


รายวิชาที่สอน :
AE201 Physical Chemistry
AE202 Organic Chemistry
AE284 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers I
AE285 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers II

รางวัล :
1999-2007 Scholarship from “the Development and Promotion of Science and Technology Talents Project (DPST)”, by the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST).

 Electrospinning and Applications  Polymer & Material Sciences  Nanotechnology

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้