ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช อุศุภรัตน์

phairat
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Phone: 02-5643001-9 ext 3225 Fax: +66-(0)-2564-3024

Ph.D. Environmental System Engineering University of Regina,Canada
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Environmental Engineering and Waste Management/Fuel, Energy and Combustion

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้