ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณิดา ซ้ายขวัญ

phanida
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3237 Fax: +66-0 2564 3024

การศึกษา :
University of Cambridge, Cambridge, UK
PhD in Chemical Engineering
Thesis: Cleaning behaviour of some polymeric and proteinaceous fouling layers
September 2008

University of Cambridge, Cambridge, UK
2nd Class 1st Division , BA (Hons)/MEng (Hons) in Chemical Engineering
Thesis: Effect of irregularities in packing on protein extraction of packed bed
June 2004


รายวิชาที่สอน : AE 334 Mass Transfer
รางวัล :
2014 Researcher-Link Travel grant, British council
2011-2013 New Researchers grant, Thailand Research Fund
2010 New Researchers grant, Thammasat University
2009 Research Fund, Thammasat University

fouling and cleaning, simulation using CFD, food product design and processing