ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภณิดา ซ้ายขวัญ

phanida62
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3237 Fax: +66-0 2564 3024

การศึกษา :
University of Cambridge, Cambridge, UK
PhD in Chemical Engineering
Thesis: Cleaning behaviour of some polymeric and proteinaceous fouling layers
September 2008

University of Cambridge, Cambridge, UK
2nd Class 1st Division , BA (Hons)/MEng (Hons) in Chemical Engineering
Thesis: Effect of irregularities in packing on protein extraction of packed bed
June 2004


รายวิชาที่สอน : AE 334 Mass Transfer
รางวัล :
2014 Researcher-Link Travel grant, British council
2011-2013 New Researchers grant, Thailand Research Fund
2010 New Researchers grant, Thammasat University
2009 Research Fund, Thammasat University

fouling and cleaning, simulation using CFD, food product design and processing

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้