ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พงศ์ธร ธูปะเตมีย์

459068
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3128 Fax: +66-0 2564 3024

B.Eng. Hydrocarbon Chemistry Engineering (Kyoto University) 1990
M.Eng. Hydrocarbon Chemistry Engineering (Kyoto University) 1992
D.Eng. Materials Process Engineering (Kyushu University), Japan, 2000

Catalysis and Bioengineering

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้