ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์

prapat
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3127 Fax: +66-0 2564 3024

B.Sc. Food Technology and Biochemical Technology (Chulalongkorn University)
M.Sc. Chemical Engineering (Oregon State University) 1984, USA
D.Eng. Chemical Engineering (Cleveland State University) 1988, USA

Fuel, Energy and Combustion

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้