ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล

satok62.1
ผู้อานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3122 Fax: +66-0 2564 3024

B.Eng., Chemical Engineering, Chulalongkorn University, 1992

M.Eng., Chemical Engineering, Stevens Institute of Technology, 1994

Ph.D., Chemical Engineering, Polytechnic University, 2000

Fuel, Energy and Combustion , Mathematical Modelling and Simulation

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้