ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ

wanwisa
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Phone +662-564-3001~9 Ext. 3121, 3040 Fax: +662-564-3024

B.Eng. (Khon Kaen University, Thailand) 1993
M. Sc. (Colorado State University, U.S.A.) 1995
Ph.D. (University of Waterloo, Canada) 2003

Teaching courses: Chemical Process Design
Statistics and Economics for Environmental Management
Biochemical Engineering
Process Dynamics and Control
Chemical Kinetics and Reactor Design

Biochemical Engineering, Food Engineering, Process Optimization and Economic Evaluation, Waste Utilization, and Bio-Nanotechnology

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้