ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรณี มังคละศิริ

worranee621
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3204 Fax: +66-0 2564 3024

Doctor of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Major: Chemical Engineering
Bachelor of Engineering (1st Class Honors), Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
Major: Chemical Engineering

รายวิชาที่สอน :
Process Dynamic and Control, MATLAB for Chemical Engineering, Flowsheeting

Process simulation (Power generation, Fuel cell, Hydrogen from biomass) / Process control (Crystallization)/ Environmental, energy and cost analysis (Cement industry)

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้