ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปัตรประกร

worratana62
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3131 Fax: +66-0 2564 3024

• วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• D.Eng. (Chemical Engineering) Tokyo Institute of Technology, Japan

- Biomass Utilization - Air Pollution Control - Heavy Metal & Organic Removal by Adsorption Technique