ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

     

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1/2565 ได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

เอกสารแนบ:
ตารางสอน ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้