ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ทำบุญครบรอบ 22 ปี


กำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาคารปฏิบัติการและวิจัย (ชั้น 6) โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า นิมนต์พระจำนวน 9 รูป ทำบุญถวายสังฆทาน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน