ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อนึ่ง ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทั้งหลายเตรียมเอกสารตามที่ระบุพร้อมเข้าปฐมนิเทศเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง วศ.103 (ชั้น 1) อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียบวิชาปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาค โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2558 - วันที่ 17 มกราคม 2559 (รายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งในวันปฐมนิเทศ) สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9 ต่อ 3120, 3040 มือถือ 085-042-0529

รายละเอียดโปรดคลิกด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558
กำหนดการปฐมนิเทศ