ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม


กำหนดการ

1.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

2.สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. (สอบข้อเขียน) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปสอบสัมภาษณ์

3.ข้อสอบบรรยายการแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)

4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และ เปิดภาคการศึกษา วันที่ 18 สิงหาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9 ต่อ 3120,3040 มือถือ 085-042-0529

รายละเอียดโปรดคลิกด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรับสมัคร
ใบสมัครและหนังสือรับรอง

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้