ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดแข่งขันกีฬา ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2557


ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 บริเวณสนามฟุตบอลคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างภาควิชา/โครงการต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กีฬาที่แข่งขันได้แก่ ฟุตบอล, ชักกะเย้อ และแชร์บอล