ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)


กำหนดการ

1.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

2.สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. (สอบข้อเขียน) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปสอบสัมภาษณ์

3.วิชาสอบ จะสอบวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ GRE ข้อสอบเป็นช้อย 100 ข้อ โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบสามารถนำเครื่องคำนวณ และ Talking dict/Dictionary เข้าห้องสอบได้

4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และ เปิดภาคการศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2561 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9 ต่อ 3120,3040 มือถือ 085-042-0529

รายละเอียดโปรดคลิกด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรับสมัคร
ใบสมัครและหนังสือรับรอง

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้