ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  รับสมัครปีการศึกษา 2/2561


รายละเอียด

รับสมัคร บัดนี้- 20 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 26 ธันวาคม 2561

สอบข้อเขียนและส้มภาษณ์ วันที่ 4 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 9 มกราคม 2562

จดทะเบียนรายวิชา 8-11 มกราคม 2562

เปิดภาคการศึกษา 19 มกราคม 2562

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9  ต่อ 3120, 3040 มือ 085-042-0529

ผู้สนใจโปรดคลิกรายละเอียดด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
รายละเอียดประกาศรับสมัคร
ใบสมัครและหนังสือรับรอง