ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ภาคการศึกษา 1/2564


รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ 1 ก.พ - วันที่ 5 ก.ค.64

สมัครออนไลน์  คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 14 ก.ค.64

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันที่ 17 ก.ค.64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2 ส.ค.64

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 31 ก.ค.64

เปิดภาคการศึกษา เดือนสิงหาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9  ต่อ 3120, 3129 มือ 085-042-0529

ผู้สนใจโปรดคลิกรายละเอียดด้านล่างนี้

 
 
 
 

 

เอกสารแนบ:
ประกาศมหาวิทยาลัย (รายละเอียด)
ใบสมัครและหนังสือรับรอง