ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ภาคการศึกษา 2/2564


รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ 15 ก.ย.64 - วันที่ 1 พ.ย.64

สมัครออนไลน์  คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 8 พ.ย.64

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันที่ 13 พ.ย.64 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 ธ.ค.64

เปิดภาคการศึกษา 15 มกราคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9  ต่อ 3120, 3129 มือ 085-042-0529

ผู้สนใจโปรดคลิกรายละเอียดด้านล่างนี้

 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ:
ใบสมัครและหนังสือรับรอง
ประกาศรายละเอียด