ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ภาคการศึกษา 2/2563


รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 พ.ย.63

สมัครออนไลน์  คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 10 พ.ย.63

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันที่ 14 พ.ย.63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 28 ธ.ค.63

เปิดภาคการศึกษา 16 ม.ค.64

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9  ต่อ 3120, 3129 มือ 085-042-0529

ผู้สนใจโปรดคลิกรายละเอียดด้านล่างนี้

 
 
 

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรับสมัครมหาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย (รายละเอียด)