ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ภาคการศึกษา 2/2562


รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 พ.ย.62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบข้อเขียน 9 ธ.ค.62

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันที่ 13 ธ.ค.62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 ธ.ค.62

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9  ต่อ 3120, 3129 มือ 085-042-0529

ผู้สนใจโปรดคลิกรายละเอียดด้านล่างนี้

 

 

เอกสารแนบ:
รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัครและหนังสือรับรอง