ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  รับสมัครปีการศึกษา1/2562


รายละเอียด

รับสมัคร บัดนี้- 15 กรกฏาคม 2562

สอบข้อเขียนและส้มภาษณ์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9  ต่อ 3120, 3040 มือ 085-042-0529

ผู้สนใจโปรดคลิกรายละเอียดด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรับสมัคร
ใบสมัครและหนังสือรับรอง