ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ภาคการศึกษา 1/2563


รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 ก.ค.63

สมัครออนไลน์  คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบข้อเขียน 9 ก.ค.63

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันที่ 11 ก.ค.63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 ก.ค.63

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9  ต่อ 3120, 3129 มือ 085-042-0529

ผู้สนใจโปรดคลิกรายละเอียดด้านล่างนี้

 
 
 

 

เอกสารแนบ:
ใบสมัครและหนังสือรับรอง
Phd.1-63ประกาศมหาวิทยาลัย