ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ปี 2559 (รอบที่ 2)


ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายเทอมละ 26,800 บาท ภาควิชามีทุนสำหรับไปนำเสนอผลงานไม่เกิน 10,000 บาท/คน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-564-3002-9 ต่อ 3120, 3040 มือถือ 085-042-0529

รายละเอียดการรับสมัครโปรดคลิกด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
รายละเอียดการรับสมัคร
ใบสมัครและหนังสือรับรอง