ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี รับสมัครภาคการศึกษาที่ 2/2560


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันที่ 25 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 8 มกราคม 2561

เปิดภาคการศึกษา วันที่ 15 มกราคม 2561 

ค่าใช้จ่ายเหมายจ่ายเทอมละ 26,800 บาท

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9 ต่อ 3120, 3040 มือถือ 085-042-0529

รายละเอียดโปรดคลิกด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
รายละเอียดประกาศรับสมัคร
ใบสมัครและหนังสือรับรอง

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้