ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 2/2563


รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 พ.ย.63

สมัครออนไลน์  คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 10 พ.ย.63

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันที่ 14 พ.ย.63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 28 ธ.ค.63

เปิดภาคการศึกษา 16 ม.ค.64

ข้อสอบช้อย 100 ข้อ โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ สามารถนำเครื่องคำนวณและ Talking dict, Dictionary เข้าห้องสอบได้ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง (09.00 -12.00 น. ภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์ต่อ)

สอบถามเพิ่ม โทร.02-564-3002-9 ต่อ 3120, 3129 มือถือ 085-042-0529

โปรดคลิกรายละเอียดด้านล่างนี้

 

 

เอกสารแนบ:
ใบสมัครและหนังสือรับรอง
ประกาศมหาวิทยาลัย (รายละเอียด)