ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 1/2564


รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ 1 ก.พ - วันที่ 3 พ.ค.64

สมัครออนไลน์  คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 12 พ.ค.64

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันที่ 15 พ.ค.64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 28 มิ.ย.64

เปิดภาคการศึกษา  เดือนสิงหาคม 2564

ข้อสอบช้อย 100 ข้อ โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ สามารถนำเครื่องคำนวณและ Talking dict, Dictionary เข้าห้องสอบได้ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง (09.00 -12.00 น. ภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์ต่อ)

สอบถามเพิ่ม โทร.02-564-3002-9 ต่อ 3120, 3129 มือถือ 085-042-0529

โปรดคลิกรายละเอียดด้านล่างนี้

 
 

 

เอกสารแนบ:
ประกาศมหาวิทยาลัย (รายละเอียด)
ใบสมัครและหนังสือรับรอง