ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 2/2565


รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่  บัดนี้ - วันที่ 7 พ.ย.65

สมัครออนไลน์  คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 14 พ.ย.65

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันที่ 17 พ.ย.65 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 17 พ.ย.65

เปิดภาคการศึกษา มกราคม 2566

ข้อสอบช้อย 100 ข้อ โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ สามารถนำเครื่องคำนวณและ Talking dict, Dictionary เข้าห้องสอบได้ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง (09.00 -12.00 น. ภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์ต่อ)

สอบถามเพิ่ม โทร.02-564-3002-9 ต่อ 3120, 3129 มือถือ 085-042-0529

โปรดคลิกรายละเอียดด้านล่างนี้

 
#ปริญญาโท #เรียนต่อปริญญาโท #ปริญญาโทธรรมศาสตร์  #สมัครเรียนปริญญาโท #เรียนต่อวิศวะ #ทุนเรียนต่อปริญญาโท #ทุนเรียนต่อปโท #ทุนเรียนฟรี #วิศวะเคมี 

 

เอกสารแนบ:
ใบสมัครและหนังสือรับรอง
ประกาศรายละเอียด
หลักสูตร