ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี ภาคการศึกษาที่ 1/2562


รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 ก.ค.62

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันที่ 26 ก.ค.62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 ส.ค.62

ข้อสอบช้อย 100 ข้อ โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ สามารถนำเครื่องคำนวณและ Talking dict, Dictionary เข้าห้องสอบได้ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง (09.00 -12.00 น. ภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์ต่อ)

สอบถามเพิ่ม โทร.02-564-3002-9 ต่อ 3120, 3040 มือถือ 085-042-0529

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรับสมัคร
ใบสมัครและหนังสือรับรอง