ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี ภาคการศึกษาที่ 2/2564


รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ 15 ก.ย.64 - วันที่ 1 พ.ย.64

สมัครออนไลน์  คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 8 พ.ย.64

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันที่ 13 พ.ย.64 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 ธ.ค.64

เปิดภาคการศึกษา 15 มกราคม 2565

ข้อสอบช้อย 100 ข้อ โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ สามารถนำเครื่องคำนวณและ Talking dict, Dictionary เข้าห้องสอบได้ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง (09.00 -12.00 น. ภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์ต่อ)

สอบถามเพิ่ม โทร.02-564-3002-9 ต่อ 3120, 3129 มือถือ 085-042-0529

 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ:
ใบสมัครและหนังสือรับรอง
ประกาศรายละเอียด