ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท


รายละเอียดต่าง ๆ 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ตามเอกสารแนบ)

2.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้อง 103 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต (ขอให้เตรียมเอกสารมาให้ครบตามรายละเอียดในประกาศ)

3.สอบปรับพื้นฐาน (สำหรับผู้จบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการและวิจัย (ชั้น 6) ดังนี้      

หัวข้อ เคมีเบื้องต้นและ Environmental Chemistry เวลา 08.00 - 09.30 น. (เปิดตำรา)

หัวข้อ คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์  เวลา 09.30 - 11.00 น. (เปิดตำรา)

หัวข้อ Material & Energy Balances เวลา 11.00 - 12.30 น. (เปิดตำรา)

หัวข้อ Heat  Transfer เวลา 13.30 -15.00 น. (เปิดตำรา)

หัวข้อ Fluid Mecahnics เวลา 15.00 - 16.30 น.(เปิดตำรา)

4.เรียนปรับพื้นฐานสำหรับผู้ไม่จบวิศวกรรมศาสตร์และผู้ที่จบวิศวกรรมศาสตร์แต่ไม่เข้าสอบหรือสอบไม่ผ่านเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9 ต่อ 3120, 3040 มือถือ 085-042-0529

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
กำหนดการปฐมนิเทศ

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้