ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาโท วิศวกรรมเคมี ปีการศึกษา 2560


ห้องแลปไบโอพอลิเมอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีทุนการศึกษาให้  คลอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย และค่าใช้จ่ายรายเดือน(ขึ้นกับทุนที่ได้) เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมเคมี
2. สนใจการทำวิจัยด้านวัสดุไบโอพอลิเมอร์และยาง ยิ่งหากมีพื้นฐานการวิจัยด้านพอลิเมอร์หรือยางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเพื่อรับการพิจารณา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รศ.ดร. แคทลียา ปัทมพรหม

Email: cattalee@engr.tu.ac.th

Tel: 0891288829

รอบที่ 1 ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2560

รอบที่ 2 ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2560

(แต่ถ้าได้นักศึกษาครบแล้วก็ปิดรับสมัครเลยจ้ะ )