ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเรียน ป.เอก เพื่อรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)


รับสมัครนักศึกษาเรียนป.เอก เพื่อรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)

นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนเรียนป.เอก กับรองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จะเป็นนักศึกษาจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทก็ได้ โดยมีคุณสมบัติดังนี้


1. ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินิยมอันดับสองและอยู่ใน 25% แรก
2. ป.โท จบตรีมาเกรดเกิน 3.00 และ ป.โท เกรดเกิน 3.50 และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ...

ในทุนนี้ นักศึกษาวุฒิปริญญาตรี ได้เงินเดือน 8,000 บาท ส่วนวุฒิปริญญาโท ได้เงินเดือน 10,000 บาท พร้อมค่าเล่าเรียน และได้ไปทำวิจัยที่ญี่ปุ่นอย่างน้อย 6 เดือน โดยวุฒิปริญญาตรีเรียนไม่เกิน 5 ปี วุฒิปริญญาโทเรียนไม่เกิน 3 ปี

สนใจสอบถาม ติดต่อ dpanu@engr.tu.ac.th หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับทุน คปก. ได้ที่ http://rgj.trf.or.th/thai/rgj21.asp