ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โครงการอบรบ วาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรม (Safety relief devices) ครั้งที่ 1


ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง หัวข้อ วาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรม (Safety relief devices) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 บรรยายโดยคุณวันชัย รัตมาศาณประไพ คุณปณิตา รัตมาศาณประไพ จาก บริษัท พีดับบลิว เทค จำกัด และ รองศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี