ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

                          

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

เอกสารแนบ:
ตารางสอน ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานฯ (หลักสูตรนานาชาติ)

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้