ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

k7

คุณขวัญมนัส มิตรสุพรรณ

เลขานุการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
room 606, Research Building
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3120 Fax: +66-0 2564 3024 มือถือ 085-042-0529

orasa58

คุณอรสา อินทศร

ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาฯ
room 606, Research Building
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3040 Fax: +66-0 2564 3024

58jittra

คุณจิตตรา ดอกบัว

นักวิทยาศาสตร์
room 613, Research Building
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3138/3140 Fax: +66-0 2564 3024

58sakol

คุณสากล ม่วงเขียว

พนักงานวิทยาศาสตร์
room 108, Engineering Building
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3135 Fax: +66-0 2564 3024

58kitti

คุณกิตติ เมธาวงศ์

ช่างเทคนิค
room 108, Engineering Building
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3135 Fax: +66-0 2564 3024

Untitled-4

คุณวราภรณ์ นิลสนธิ

นักวิชาการศึกษา
room 606, Research Building
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3129 Fax: +66-0 2564 3024

58somsak

คุณสมศักดิ์ หริรักษ์ดำรง

ช่างเทคนิค
room 108, Engineering Building
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3135 Fax: +66-0 2564 3024

58phairat

คุณไพรัตน์ รักพืช

คนงานห้องทดลอง
room 613, Research Building
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3138/3140 Fax: +66-0 2564 3024

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้