ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

khwanmanat

คุณขวัญมนัส มิตรสุพรรณ

เลขานุการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
room 606, Research Building
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3120 Fax: +66-0 2564 3024 มือถือ 085-042-0529

orasa

คุณอรสา อินทศร

ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาฯ
room 606, Research Building
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3040 Fax: +66-0 2564 3024

jittra

คุณจิตตรา ดอกบัว

นักวิทยาศาสตร์
room 606, Research Building
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3138/3140 Fax: +66-0 2564 3024

sakol

คุณสากล ม่วงเขียว

พนักงานวิทยาศาสตร์
room 108, Engineering Building
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3135 Fax: +66-0 2564 3024

kitti

คุณกิตติ เมธาวงศ์

ช่างเทคนิค
room 108, Engineering Building
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3135 Fax: +66-0 2564 3024

waraporn62

คุณวราภรณ์ นิลสนธิ

นักวิชาการศึกษา
room 606, Research Building
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3129 Fax: +66-0 2564 3024

somsak

คุณสมศักดิ์ หริรักษ์ดำรง

ช่างเทคนิค
room 108, Engineering Building
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3135 Fax: +66-0 2564 3024

pairat62

คุณไพรัตน์ รักพืช

คนงานห้องทดลอง
room 613, Research Building
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3138/3140 Fax: +66-0 2564 3024

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้