ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1/2559 ได้ตามไฟล์แนบ

 

เอกสารแนบ:
ตารางสอนปริญญาตรี (โครงการปกติ)
ตารางสอนปริญญาตรี (TEPE)