ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1/2565 ได้ตามไฟล์แนบ

 

เอกสารแนบ:
ตารางบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1/2565
ตารางบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 2/2565

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้